Zaznacz stronę

REGULAMIN

korzystania z pakietów kwotowych  Medycyny estetycznej

 § 1

 1. Organizator- Formmed Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Babicach Nowych, ul. Warszawska 197 D (zwany dalej Organizatorem)
 2. Pakiety kwotowe Medycyna estetyczna- produkt zwany dalej Pakietami kwotowymi.
 3. Kupujący- osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupu Pakietu kwotowego.
 4. Realizacja usług w ramach pakietu kwotowego może odbywać się wyłącznie w Klinice Formmed ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe.

 §2

Kupujący ma możliwość zakupienia Pakietu

 •    500 zł., czas obowiązywania pakietu: 6 miesięcy;
 • 1 000 zł., wysokość zniżki 5%, czas obowiązywania pakietu: 12 miesięcy;
 • 2 000 zł., wysokość zniżki 10%, czas obowiązywania pakietu: 12 miesięcy;
 • 4 000 zł., wysokość zniżki 10%, czas obowiązywania pakietu: 12 miesięcy.

 § 3

 1. Pakiety kwotowe obejmują usługi medyczne z zakresu medycyny estetycznej, dietetyki, stomatologii estetycznej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zabiegów, regulamin oraz aktualny cennik można uzyskać na www.formmedes.com, lub w rejestracji Kliniki Formmed Es.
 3. Przed zakupem pakietu, kupujący otrzyma tekst niniejszego regulaminu za pokwitowaniem.
 4. Przy zakupie pakietu kupujący podpisze dwa egzemplarze potwierdzenia zakupu.
 5. Pakiety kwotowe można zakupić osobiście w Klinice Formmed Es, ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe.
 6. Kupujący w dniu zakupu otrzymuje Pakiet kwotowy, regulamin oraz paragon lub fakturę. Pracownik rejestracji uzupełnia datę ważności Pakietu.
 7. Kupujący w momencie zakupu Pakietu kwotowego ma możliwość zgłoszenia osób upoważnionych do korzystania z pakietu.
 8. Wykreślenie/ zgłoszenie przez Kupującego osób upoważnionych do korzystania z pakietu, jest możliwe w dowolnym momencie, obowiązywania Pakietu kwotowego osobiście w rejestracji Kliniki.
 9. W dniu planowanej usługi osoba upoważniona do korzystania z Pakietu, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz Pakiet kwotowy pracownikowi Rejestracji Kliniki.
 10. Niewykorzystana kwota Pakietu kwotowego, po upływie jego ważności nie ulega zwrotowi.
 11. Osoba upoważniona do korzystania z Pakietu, ma możliwość zakupić usługę, której cena przewyższa wartość pakietu, dopłacając różnicę.
 12. Organizator zastrzega możliwość zmiany cen usług.

§  4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

 

s
UMÓW WIZYTĘ

Wysyłając wiadomość zgadzasz się na to, żeby Przychodnia i Szpital FORMMED kontaktowała się z Tobą pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w sprawach dotyczących działalności leczniczej i oświadczasz, że zapoznałeś/-aś się z Polityką prywatności.