prof. dr hab. n. med. Zofia Dudkiewicz

Chirurgia dziecięca i szczękowo-twarzowa

W mojej pracy każdy pacjent jest wyjątkowy. A najważniejsze jest to, żeby zapewnić mu jak najlepszą opiekę.

prof_Zofia_Dudkiewicz_img

Profesor Zofia Dudkiewicz jest absolwentką Wydziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Profesor Zofia Dudkiewicz pracę zawodową rozpoczęła w Akademii Medycznej w Warszawie (Klinika Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii), a następnie przez wiele lat kontynuowała ją w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży (również będąc jej kierownikiem w latach 1999-2012). Od 2011 roku została kierownikiem medycznym w Klinice Formmed – Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych w Babicach Nowych, której była współinicjatorem i współtwórcą.

Członek Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (w latach 1992-2000 – Przewodnicząca Sekcji Chirurgii Plastycznej tego Towarzystwa). Od 1987 r. członek Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, a od 1988 r. członek Eurocleft – europejskiej organizacji zajmującej się leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.

Bierze udział w Komisji Wrodzonych Wad Rozwojowych Komitetu Rozwoju Człowieka PAN oraz komitecie redakcyjnym „Medycyna Wieku Rozwojowego”. Autorka ponad 250 prac publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych. Odbyła liczne staże i wizyty w klinikach chirurgii plastycznej, dziecięcej i szczękowej w Niemczech, USA, Szwajcarii i Meksyku.

Jest twórcą i propagatorką wczesnej i innowacyjnej, jednoetapowej metody usuwania wad rozszczepu wargi i/lub podniebienia,  dodatkowo minimalizując liczbę operacji i czas leczenia. Opracowany program leczenia rozszczepów obejmuje oprócz procedur chirurgicznych leczenie ortodontyczne, logopedyczne i foniatryczne. Wprowadziła nowe metody leczenia sekwencji Pierre’a Robina. Przeprowadza również zabiegi operacyjne w zakresie olbrzymich znamion barwnikowych, syndaktylii, polidaktylii, guzów naczyniowych twarzy, malformacji naczyniowych, wyrośli przyusznych, deformacji czaszki.

Wśród licznych sukcesów można wymienić również powstanie, w 1993 roku, stacjonarnego ośrodka rehabilitacji mowy, na terenie Zakładu Leczniczo Wychowawczego ss. Elżbietanek w Otwocku, którego była współinicjatorką.

Więcej informacji: www.zofiadudkiewicz.com

Profil lekarza
prof. dr hab. n. med.
Zofia Dudkiewicz

Chirurgia dziecięca i szczękowo-twarzowa

05-082 Babice Nowe, ul. Warszawska 197D

Telefon: +48 606 388 973

UMÓW WIZYTĘ

     Wysyłając wiadomość zgadzasz się na to, żeby Przychodnia i Szpital FORMMED kontaktowała się z Tobą pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w sprawach dotyczących działalności leczniczej i oświadczasz, że zapoznałeś/-aś się z Polityką prywatności.